Nytt konto

Kliniker och forskare
 
För att få ett konto på PUMA behöver du ansöka skriftligt!
Brevet ska vara på brevhuvud med ditt universitets / sjukhus logga. Glöm inte att ange namn, arbetsplats/adress, e-post och telefon.
Skicka ditt brev till:
 
PUMA Koordinator
Karolinska Institutet
Institutionen för CLINTEC,
Enheten för logopedi
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, F69
14186 Stockholm, Sverige
 
Din ansökan kommer att behandlas så snart som möjligt. Vi hoppas att du förstår att av sekretesskäl måste vi vara försiktiga med hur vi tillåter åtkomst till den här delen av webbplatsen.
 
Studenter kan tilldelas grupploggin under pågående relevant kurs/termin. Kursansvarig ansöker enligt ovan.